• כהן יקולב - משרד עורכי דין

מס רכוש- זכאות לפיצוי ממס רכוש בגין נזקים שנגרמו לרכוש בפעולות איבה

בימים קשים אלו, בהם במציאות החיים בישראל, רקטות משוגרות לעבר ישראל תוך גרימת נזק כבד לתושבי המדינה, כמו גם לרכושם, ניתן לפנות למס רכוש לצורך קבלת פיצוי בגין נזקי הרכוש.


ככלל, ביטוחי הרכוש המקובלים, ובכללם ביטוחי הדירה, הרכב והעסק, מסייגים פיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה מאירוע מלחמתי ופעולות איבה. כדי לספק מענה לסוגיית הנזקים הללו, ניתן לפנות למס רכוש.


הפיצוי מהמדינה נועד על מנת לאפשר לניזוקים לחזור למצבם השגרתי והרגיל בזמן הקצר ביותר. אך לא תמיד הפיצוי בגין נזקי הרכוש הוא מלא ולא תמיד הפיצוי משקף את הערך המלא של הרכוש שנפגע.


המדינה לקחה על עצמה לפצות, על פי חוק, את מי שנגרם נזק לרכושו כתוצאה ממעשי איבה ובכלל זה, תקיפות לאומיות או גזעיות, דוגמת נזק מנפילת טילים, זריקת אבנים, ירי, בקבוקי תבערה וכיוצב'. מי שניזוק כאמור, עשוי להיות זכאי לקבלת פיצוי מהמדינה על הנזק, זאת באמצעות קרן הפיצויים שברשות המיסים.


מנגנון הפיצוי: לצורך כך יש להודיע לקרן הפיצויים שברשות המסים, תוך שבועיים ממועד גרימת הנזק בדבר הנזק שנגרם ולהגיש תביעה לפיצויים תוך 3 חודשים ממועד גרימת הנזק.


כשהנזק נגרם למבנים, כלי רכב או עסקים, הפיצוי משולם בגין הוצאות ששולמו לצורך הקטנת וצמצום הנזק והפגיעה ברכוש, דוגמת תיקון הנזק, ובנוסף הנמוך מהשניים הבאים:

  1. ההפרש בין שווי הנכס לפני שניזוק לשוויו מיד לאחר מכן.

  2. הוצאות עבור החזרת הנכס למצבו שלפני הנזק ואם לא ניתן לשקמו, רכישת נכס דומה במקומו.


לגבי תכולת הדירה [דוגמת רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה, וחפצי בית אחרים]. הכיסוי מחושב ומוגבל בסכומי תקרה, לפי הרכב המשפחה המתגוררת במבנה שנפגע, וסוגי החפצים שקבועים בדין.


לגבי נזק לציוד ומלאי עסקי: בהתאם לדין, בנוגע לנזק לציוד, הרי שהפיצוי הינו לפי שווי השוק של הציוד (שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון בשוק החופשי, במצבו לפני הפגיעה). על מגיש התביעה להוכיח את זיקתו לרכוש. ולגבי מלאי, הפיצוי הינו בהתאם לשווי עלות המלאי שנפגע (ללא מע"מ), תוך הוכחת הזיקה למלאי והבעלות במלאי. יש לצרף לטופס התביעה, בין היתר, את המסמכים הבאים: רשימת הציוד או המלאי שנפגע, דוחות כספיים, מסמכים המראים שהציוד שייך לנפגע, ואישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור.

באשר לנזק עקיף [הפסד או מניעת ריווח] ישולם רק נזק שנגרם בתחום ישוב ספר.


ערר: החלטת מנהל מס רכוש אינה בבחינת "סתימת הגולל" הדיוני ואדם שסבור שקופח בשל החלטה שניתנה לו מטעם קרן הפיצויים בעניינו, יכול להגיש ערר לוועדת ערר וזאת תוך 30 (שלושים) ימים ממועד קבלת מכתב ההחלטה. (על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט- בשאלה משפטית בלבד).

פוסטים אחרונים

הצג הכול

כידוע, בהתאם להנחיות המפקח על הביטוח, על מבטחת ליתן למבוטחה את מלוא עמדתה בנוגע לעילות תביעתו, שאחרת, עקרונית, לא תוכל להעלות, במועד מאוחר יותר נימוק נוסף לדחייה שיכלה לטעון בהזדמנות הראשונה. לא פעם מ